به نام خداوند جان و خرد

مرمت نسخ خطی از جمله اقدامات فاخر در کشور است

مرمت نسخ خطی از جمله اقدامات فاخر در کشور است

مرمت و بازسازی نسخ خطی و کتابها و نشریات قدیمی از جمله اقدامات فاخر و ماندگار در کشور است و دست اندرکاران این حوزه در کشورمان از هنر زیادی برخوردارند که می توانند برای مرمت آثار و نسخ خطی کشورهای خارجی نیز سفارش دریافت کنند.

ادامه خبر