به نام خداوند جان و خرد

مردم نمایشگاه کتاب را تنها نگذاشتند

مردم نمایشگاه کتاب را تنها نگذاشتند

رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت:بایدبگویم خاک قدم مردم را می‌بوسم که هرکجا بوی فرهنگ، عشق و اندیشه را استشمام می‌کنند،در آنجا حضور می‌یابند.مردم ثابت کردند که بهار فرهنگی را تنها نمیگذارند و این بر قوت برگزاری نمایشگاه کتاب افزود.

ادامه خبر