به نام خداوند جان و خرد

مراسم سالگرد فقدان «جهانگیر جهانگیری» برگزار می شود

مراسم سالگرد فقدان «جهانگیر جهانگیری» برگزار می شود

مراسم اولین سالگرد فقدان جهانگیر جهانگیری ۲۶ آذرماه در خانه سینما برگزار می شود.

ادامه خبر