به نام خداوند جان و خرد

مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون منصوب شد

مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون منصوب شد

مدیرعامل کانون در حکمی قاسم سلیمانی را به عنوان مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی کرد.

ادامه خبر