به نام خداوند جان و خرد

مدیرغرفه‌ انجمن دوستی ایران وارمنستان ازآثار ارمنی درنمایشگاه کتاب گفت

مدیرغرفه‌ انجمن دوستی ایران وارمنستان ازآثار ارمنی درنمایشگاه کتاب گفت

مسئول غرفه انجمن دوستی ایران و ارمنستان از حضور پنج ساله این انجمن در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

ادامه خبر