به نام خداوند جان و خرد

محمد احسانی از اهالی سینما طلب حلالیت کرد

محمد احسانی از اهالی سینما طلب حلالیت کرد

«محمد احسانی» با انتشار متن کوتاهی از اهالی سینما خداحافظی و طلب حلالیت کرد.

ادامه خبر