به نام خداوند جان و خرد

درب ضد سرقت سری جدید

توضیحات

دسته بندی
درب های ضدسرقت
درب های این گروه به صورت تمام MDF بوده که یابه صورت CNC شده و یا به صورت PVC دو رنگ به بازار عرضه می شوند. در این درب ها همانند تمامی درب های تمام MDF هر دو طرف لنگه را به صورت کامل MDF پوشش داده و فریم فلزی مشاهده نمی شود. این درب ها که دارای طراحی مدرن و مطابق معماری روز می باشند برای استفاده در فضاهای با طراحی مدرن مناسبند. ساختار این درب ها با تیپ تمام MDF بوده و کلیه یراق آلات استفاده شده در درب ها کاله ترکیه می باشد.

R 409 2R 332R 306 1R 653 2R 652 3R 649 1R 777R 800 1R 645 R 601 3 R 600 1R 598 1R 589 1R 563 3R 563 2R 641 2Z 1108 1Z 2007 3R 662 1 R 146 1R 100 3R 292 1R 276 3R 156 1 R 659 3 R 656 R 654 2R 733R 732 1 1R 731 1R 729 1R 726 2R 7231R 717 1R 704 1R 727 1R 726 1Z 2007 4Z 2013R 691 1R 97 2One side Metal Miniator Z 20015 1 New Model 2 1 Metal Anti 2013 3 Metal 2014 2

Lobby Metal Border2 1 1

Front door of house with lights at night

Pf 13 2R 675 2R 670 2R 544 4 R 544 3 R 533 2R 678 3 R 677 3R 524 2R 514 2