به نام خداوند جان و خرد

درب ضدسرقت

توضیحات

جزئیات
 طرح های مارکوتری و دور فلز برجسته و سی ان سی
دسته بندی
درب های ضدسرقت
درب های این گروه به صورت تمام MDF بوده که یابه صورت CNC شده و یا به صورت PVC دو رنگ به بازار عرضه می شوند. در این درب ها همانند تمامی درب های تمام MDF هر دو طرف لنگه را به صورت کامل MDF پوشش داده و فریم فلزی مشاهده نمی شود. این درب ها که دارای طراحی مدرن و مطابق معماری روز می باشند برای استفاده در فضاهای با طراحی مدرن مناسبند. ساختار این درب ها با تیپ تمام MDF بوده و کلیه یراق آلات استفاده شده در درب ها کاله ترکیه می باشد.

PF04

PF04

PF03

PF03

PF05

PF05

PF07

PF07

PF09

PF09

PF10

PF10

PF11

PF11

PF12

PF12

PF13

PF13

PF14

PF14

PF15

PF15

PF16

PF16

PF17

PF17

PF18

PF18

PF19

PF19

PF20

PF20

PF21

PF21

PF22

PF22

PF23

PF23

PF24

PF24

PF25

PF25

PF26

PF26

PF27

PF27

PF28

PF28

PF29

PF29

PF30

PF30

PF31

PF31

PF32

PF32

PF33

PF33

PF34

PF34

PF35

PF35

PF36

PF36

PF38

PF38

PF39

PF39

PF40

PF40

PF41

PF41

PF42

PF42

PF43

PF43

PF44

PF44

PF45

PF45

PF46

PF46

PF47

PF47

PF48

PF48

PF49

PF49

PF50

PF50

PF51

PF51

PF52

PF52

PF53

PF53

PF54

PF54

PF57

PF57

PF58

PF58

PF59

PF59

PF60

PF60

PF61

PF61

PF62

PF62

PF63

PF63

PF64

PF64

PF65

PF65

PF66

PF66

PF67

PF67

PF68

PF68

PF69

PF69

PF70

PF70

PF71

PF71

PF72

PF72

PF73

PF73

PF74

PF74

PF75

PF75

PF76

PF76

PF77

PF77

PF78

PF78

PF79

PF79

PF80

PF80

PF81

PF81

PF82

PF82

PF83

PF83

PF85

PF85

PF86

PF86

PF87

PF87

PF88

PF88

PF89

PF89

PF90

PF90

PF91

PF91

PF92

PF92

PF93

PF93

PF94

PF94

PF95

PF95

PF96

PF96

PF97

PF97

PF98

PF98

PF99

PF99

PF100

PF100

PF102

PF102

PF103

PF103

PF104

PF104

PF105

PF105

PF106

PF106

PF107

PF107

PF108

PF108

PF109

PF109

PF110

PF110

PF111

PF111

PF112

PF112

PF113

PF113

PF114

PF114

PF115

PF115

PF116

PF116

PF117

PF117

PF118

PF118

PF119

PF119

PF120

PF120

PF121

PF121

PF122

PF122

PF123

PF123

PF124

PF124

PF125

PF125

PF126

PF126

PF127

PF127

PF128

PF128

PF129

PF129

PF130

PF130

PF131

PF131

PF132

PF132

PF133

PF133

PF134

PF134

PF135

PF135

PF136

PF136

PF137

PF137

PF138

PF138

PF139

PF139

PF140

PF140

PF141

PF141

PF142

PF142

PF144

PF144

PF145

PF145

PF146

PF146

PF147

PF147

PF148

PF148