به نام خداوند جان و خرد

مجموعه 10 جلدی فیلم‌نامه‌های سید مهدی شجاعی رونمایی می‌شود‎

مجموعه ۱۰ جلدی فیلم‌نامه‌های سید مهدی شجاعی رونمایی می‌شود‎

مجموعه ۱۰ جلدی فیلم‌نامه‌های سید مهدی شجاعی در سومین جشن کتاب مهر در خبرگزاری مهر رونمایی می‌شود.

ادامه خبر