به نام خداوند جان و خرد

مجلس نامه «مدافعان حرم» شبیه خوانی می شود

مجلس نامه «مدافعان حرم» شبیه خوانی می شود

مجلس نامه «مدافعان حرم» کاری از مهدی دریایی در بخش میمهمان نوزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر اجرا می شود.

ادامه خبر