به نام خداوند جان و خرد

متناقض‌نمایی در مجموعه اشعار «مهدی شادخواست»

متناقض‌نمایی در مجموعه اشعار «مهدی شادخواست»

«سلبی ناز رستمی» معتقد است: «مهدی شادخواست» شاعر توانمندی که توانسته با خلق چهره جدیدی از شعر امروز، خود را بسیار ساده و بی تکلف به مخاطبان شعر و ادب عرضه کند و نشان داده است که جریان فکری و ذهنیت کلی وی به سمت و سوی کمال است و نه افت و خیزهای گذرا.

ادامه خبر