به نام خداوند جان و خرد

«ماهی سیاه کوچولو» میزبان محمد احسانی شد

«ماهی سیاه کوچولو» میزبان محمد احسانی شد

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در روند بازدیدهای خود از پشت صحنه فیلم های سینمایی، شنبه 15 آذر با حضور در شهر آمل از پشت صحنه فیلم «ماهی سیاه کوچولو» بازدید و با عوامل این فیلم درباره روند تولید آن گفت و گو کرد.

ادامه خبر