به نام خداوند جان و خرد

مادربزرگم فوت و فن داستان‌نویسی را به من آموخت

مادربزرگم فوت و فن داستان‌نویسی را به من آموخت

«هوشنگ مرادی کرمانی» گفت: مادربزرگم با جوشانده‌هایش فوت و فن داستان‌نویسی را به من آموخت.

ادامه خبر