به نام خداوند جان و خرد

لایحه‌ای برای نهادینه کردن شکاف طبقاتی و بی عدالتی آموزشی

لایحه‌ای برای نهادینه کردن شکاف طبقاتی و بی عدالتی آموزشی

اولین برنامه ثریا در سال ۹۵ و با طراحی جدید با موضوع خصوصی سازی آموزش و پرورش و عدالت آموزشی روی آنتن رفت.

ادامه خبر