به نام خداوند جان و خرد

قصه‌خوانی هوشنگ مرادی کرمانی در نمایشگاه کتاب تهران

قصه‌خوانی هوشنگ مرادی کرمانی در نمایشگاه کتاب تهران

هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده ایرانی روز سه‌شنبه در سرای اهل قلم بین الملل بخش هایی از کتاب «شما که غریبه نیستید» را بازخوانی می‌کند.

ادامه خبر