به نام خداوند جان و خرد

فیلمساز فیلم «ساکن طبقه وسط» پختگی و تجربه لازم را نداشت

فیلمساز فیلم «ساکن طبقه وسط» پختگی و تجربه لازم را نداشت

«شاهین شجری کهن» درباره فیلم «ساکن طبقه وسط» گفت: شهاب حسینی فیلمساز فیلم «ساکن طبقه وسط» آنقدر پختگی و تجربه لازم را نداشت که بتواند ماهیت ابزورد آن را در آورد.

ادامه خبر