به نام خداوند جان و خرد

«فیلشاه» موفقیت «شاهزاده روم» را تکرار می‌کند؟

«فیلشاه» موفقیت «شاهزاده روم» را تکرار می‌کند؟

حامد جعفری اظهار امیدواری کرد: پروژه سینمایی «فیلشاه» بتواند موفقیت‌های بیشتری نسبت به «شاهزاده روم» کسب کند.

ادامه خبر