به نام خداوند جان و خرد

«فصلی از هنر»در خانه هنرمندان گشوده می شود

«فصلی از هنر»در خانه هنرمندان گشوده می شود

در مجموعه نگارخانه های خانه هنرمندان ایران نمایشگاه گروهی اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران با «عنوان فصلی از هنر» برپا خواهد شد.

ادامه خبر