به نام خداوند جان و خرد

«فریاد کهکشان» علمداری از سیاه چاله ها می گوید

«فریاد کهکشان» علمداری از سیاه چاله ها می گوید

این روزها نمایشگاه نقاشی های «جواد علمداری» با عنوان «فریاد کهکشان» در گالری شکوه افتتاح شده است.

ادامه خبر