به نام خداوند جان و خرد

عکاسان به تماشای «اسب مرده» می‌روند

عکاسان به تماشای «اسب مرده» می‌روند

نمایش «اسب مرده» چهارشنبه ۱۹ آذر میزبان عکاسان خواهد بود.

ادامه خبر