به نام خداوند جان و خرد

علیرضا قزوه با ۳ مجموعه شعر به بازار کتاب آمد

علیرضا قزوه با ۳ مجموعه شعر به بازار کتاب آمد

سه مجموعه شعر از «علیرضا قزوه» در قالب‌های غزل، مثنوی و سپید و با مضامین آیینی و دفاع مقدس توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

ادامه خبر