به نام خداوند جان و خرد

عباس غزالی بازیگر تلویزیون مهمان نمایشگاه کتاب

عباس غزالی بازیگر تلویزیون مهمان نمایشگاه کتاب

عباس غزالی بازیگر فیلم«مجموعه وضعیت سفید» و سریال «مادرانه» در نمایشگاه از کتاب می‌گوید.

ادامه خبر