به نام خداوند جان و خرد

طالبان واقعی کتاب به شهر آفتاب می‌‌آیند

طالبان واقعی کتاب به شهر آفتاب می‌‌آیند

مشاور عالی فرماندهی کل قوا در نیروهای مسلح گفت: با انتقال نمایشگاه به شهر آفتاب مخاطبان و طالبان واقعی کتاب که همیشه اهل مطالعه هستند و انگیزه دارند به خوبی شناسایی می‌‌شوند.

ادامه خبر