به نام خداوند جان و خرد

ضرورت ترجمه آثار ایرانی به زبان‌های دیگر

ضرورت ترجمه آثار ایرانی به زبان‌های دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران بخش‌هایی از کتاب «شما که غریبه نیستید» را بازخوانی کرد و گفت: باید در حوزه ترجمه آثار ایرانی به زبان‌های خارجی تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

ادامه خبر