به نام خداوند جان و خرد

صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی های رایانه ای

صدور مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی های رایانه ای

«حسن کریمی قدوسی» قائم مقام بنیادملی بازی های رایانه‌ای گفت: مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی های رایانه ای را این بنیاد صادر می کند.

ادامه خبر