به نام خداوند جان و خرد

صحبت از «اقتصاد هنر»، توهین به هنر تلقی می شود

صحبت از «اقتصاد هنر»، توهین به هنر تلقی می شود

«محمد سریر» در همایش «اقتصاد هنر» گفت: وقتی از هنر سخن می‌گوییم و اسم اقتصاد هم به میان می‌آید، گویی که به هنر توهین کرده‌ایم و بخش معنوی آن‌را کمرنگ ساخته‌ایم.

ادامه خبر