به نام خداوند جان و خرد

صادرات کتاب اسپانیا بیش‌تر از نفت ایران !

صادرات کتاب اسپانیا بیش‌تر از نفت ایران !

فرهاد فلاح گفت: صادرات اسپانیا در حوزه کتاب بیش از صادرات نفت ایران بوده است. سوال مهم این است که چرا بازار صادرات کتاب قرآن باید در دست اسپانیا باشد و شاید این امر به خاطر این باشد که در ایران برای صادرات کتاب به بازار نشر بین‌الملل برنامه‌ای وجود دارد.

ادامه خبر