به نام خداوند جان و خرد

شيپور صلح قمصرى به تالار وحدت می آید

شیپور صلح قمصرى به تالار وحدت می آید

کنسرت «شیپور صلح» قمصرى، معتمدى و ارکستر مجلسى تمدید مى شود.

ادامه خبر