به نام خداوند جان و خرد

شوخی کاردان با فرزاد حسنی و اشعار طنز «در حلقه رندان»

شوخی کاردان با فرزاد حسنی و اشعار طنز «در حلقه رندان»

داریوش کاردان در یکصد و هفتمین شب شعر طنز «در حلقۀ رندان» شوخی شبیه به برنامۀ اکسیر و فرزاد حسنی کرد.

ادامه خبر