به نام خداوند جان و خرد

شهید مطهری خرافه‌ستیز تمام عیار بود

شهید مطهری خرافه‌ستیز تمام عیار بود

عماد افروغ در نشست سیری بر اندیشه‌‌های شهید مطهری گفت: ایشان یک خرافه‌ستیز تمام‌عیار بودند. دنیا را می‌‌شناختند و براساس شناختی که از قرآن داشتند و ارادتی که به اسلام و جامعیت اسلام داشتند از طریق پشتوانه‌‌های فلسفی خود به هر سوالی پاسخ می‌‌دادند و غرب را نقد می‌‌کردند.

ادامه خبر