به نام خداوند جان و خرد

شهر آفتاب مردم را از ترافیک کلافه کننده داخل تهران خلاص کرد

شهر آفتاب مردم را از ترافیک کلافه کننده داخل تهران خلاص کرد

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن بازدید از نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به تغییر مکان برگزای نمایشگاه گفت: این رویداد فرهنگی امسال بعد از 28 سال از تهران خارج شد و کمک کرد تا مردم از ترافیک کلافه کننده و آلودگی هوای تهران فاصله بگیرند. بتوانند از فضای با نشاط شهر آفتاب استفاده کنند.

ادامه خبر