به نام خداوند جان و خرد

شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک شد

شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک شد

«شهرداد روحانی» به‌عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران، کار خود را با این ارکستر آغاز خواهد کرد.

ادامه خبر