به نام خداوند جان و خرد

شعر خیام و حافظ مورد توجه ژاپنی‌ها است

شعر خیام و حافظ مورد توجه ژاپنی‌ها است

احمد دمرچلی مسوول غرفه ژاپن با اعلام این خبرگفت:در روزهای پایانی نمایشگاه کتاب هنرهای دستی ژاپنی توسط استاد متخصص در این غرفه آموزش داده می‌‌شود.

ادامه خبر