به نام خداوند جان و خرد

شاعر گنجشکک اشی‌ مشی درگذشت

شاعر گنجشکک اشی‌ مشی درگذشت

حسن حاتمی مدتی در بستر بیماری به سر می برد صبح امروز در بیمارستان ولی عصر کازرون درگذشت.

ادامه خبر