به نام خداوند جان و خرد

«سیم آخر» رنج نامه هنرمندان موسیقی لرستان است

«سیم آخر» رنج نامه هنرمندان موسیقی لرستان است

فیلم مستند «سیم آخر» در خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمد.

ادامه خبر