به نام خداوند جان و خرد

سفیر لبنان و رئیس نمایشگاه کتاب تهران دیدار کردند

سفیر لبنان و رئیس نمایشگاه کتاب تهران دیدار کردند

فادی حاجی‌علی سفیر لبنان در ایران با سید عباس صالحی رئیس نمایشگاه کتاب تهران دیدار کرد در این دیدار راهکارهای تعامل فرهنگی در کشور بررسی شد.

ادامه خبر