به نام خداوند جان و خرد

«ستاره خضرا» و «صحرای کربلا» در تلویزیون نمایش داده می شود

«ستاره خضرا» و «صحرای کربلا» در تلویزیون نمایش داده می شود

فیلم های «12 سال بردگی»، «کوکی»، «حباب»، «نورا»، «محیا»، «گره سبز»، «ژاپولو»، «حاشیه اقیانوس آرام»، «چراغ»، «اولین تکیه گاه»، «از آغاز تا آغاز»، «حقیقت گمشده»، «شهرپرندگان»، «روز رفتن»، «بهمن شیر»، «مادرم باش»، «ستاره خضرا»، «پوست انداختن» و «صحرای کربلا» 20 و 21 آذر ماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود.

ادامه خبر