به نام خداوند جان و خرد

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان فراخوان داد

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان فراخوان داد

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان در نظر دارد «جشنواره شهر اخلاق، شهر فرهنگ» را در سال جاری برگزار نماید.

ادامه خبر