به نام خداوند جان و خرد

سارا بهرامی بازیگر سینما در نمایشگاه از کتاب گفت

سارا بهرامی بازیگر سینما در نمایشگاه از کتاب گفت

سارا بهرامی بازیگر سینما و تلویزیون، در مرور خاطرات کتاب‌خوانی‌اش و اهمیت کتاب در زندگی‌ هنری‌اش گفت: الفبای یک بازیگر با قوه تخیل او کامل می‌شود و کتاب‌ خواندن به تقویت تخیل بازیگر بسیار کمک می‌کند.

ادامه خبر