به نام خداوند جان و خرد

رونمایی از10 کتاب مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

رونمایی از۱۰ کتاب مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

۱۰کتاب مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم در زمینه مباحث تفسیری، عقلی و دینی دیروز با حضور آیت الله حسینی بوشهری و سید عباس صالحی رونمایی شد.

ادامه خبر