به نام خداوند جان و خرد

روایت شهرام ناظری از عشق به وطن

روایت شهرام ناظری از عشق به وطن

شهرام ناظری در آیین روز ملی فردوسی گفت: ما به تشویق شدن عادت نداریم اما نیرویی باعث شده پیش برویم، و این نیرو چیزی جز عشق نیست. عشق به وطن باعث شده پیشنهادهای کشورهای دیگر را کنار بگذارم.

ادامه خبر