به نام خداوند جان و خرد

روایت زندگینامه شهید حاج حسین بصیر در تلویزیون

روایت زندگینامه شهید حاج حسین بصیر در تلویزیون

مستند «فرماندهان» روز شنبه 22 آذر ماه به زندگینامه شهید حاج حسین بصیر می پردازد.

ادامه خبر