به نام خداوند جان و خرد

روایت انتظار با برنامه «به رنگ خدا»

روایت انتظار با برنامه «به رنگ خدا»

برنامه اذان گاهی «به رنگ خدا» در ایام نیمه شعبان از موکب حضرت معصومه در مسیر مسجد مقدس جمکران به سمع معارف جویان خواهد رسید.

ادامه خبر