به نام خداوند جان و خرد

روایت ابولفضل جلیلی از همکاری با کودکان کار در فیلم «گال»

روایت ابولفضل جلیلی از همکاری با کودکان کار در فیلم «گال»

«ابولفضل جلیلی» گفت: آنچه در واقعیت جریان داشت بسیار وحشتناک‌تر از آن چیزی بود که در فیلم «گال» به نمایش در آمده است.

ادامه خبر