به نام خداوند جان و خرد

«رمضانعلی حیدری» سرپرست بنیاد سینمایی فارابی شد

«رمضانعلی حیدری» سرپرست بنیاد سینمایی فارابی شد

رمضانعلی حیدری خلیلی در حکمی از سوی حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به عنوان سرپرست بنیاد سینمایی فارابی منصوب شد.

ادامه خبر