به نام خداوند جان و خرد

رســـانــــه‌هــای‌ انقــلابــی صــــف‌آرایـی‌ کنند

رســـانــــه‌هــای‌ انقــلابــی صــــف‌آرایـی‌ کنند

فعالین فرهنگی باید با این مخاطبین، ارتباط رودررو و حضوری داشته باشند تا بتوانند نیازهای مختلف فرهنگی او را بر طرف نمایند. لذا مخاطب‌شناسی، از الزامات کارفرهنگی است.

ادامه خبر