به نام خداوند جان و خرد

راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری

راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری

کتاب اندیشه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری با عنوان راهبردهای اقتصادی زیر نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

ادامه خبر