به نام خداوند جان و خرد

دیدار جمعی از راهبان کاتولیک با رئیس نمایشگاه کتاب

دیدار جمعی از راهبان کاتولیک با رئیس نمایشگاه کتاب

جمعی از راهبان کاتولیک با سید عباس صالحی رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دیدار کردند.

ادامه خبر