به نام خداوند جان و خرد

دولت و صدا و سیما در جبهه واحد

دولت و صدا و سیما در جبهه واحد

امروز دولت و رسانه ملی دوشادوش هم در جبهه واحدی قرار دارند.

ادامه خبر