به نام خداوند جان و خرد

دوست داریم "پروفسور سمیعی" احمد را ببیند

دوست داریم "پروفسور سمیعی" احمد را ببیند

خواهر احمد عزیزی گفت: دوست داریم “پروفسور سمیعی” احمد را ببیند تا نظر او را درباره بازگشت‌پذیر بودن آسیب مغزی احمد جویا شویم.

ادامه خبر